EXPERTISE IN MIXING

 

Menging bepaalt in sterke mate het verloop van een productieproces

Optimale menging betekent: snelheidsverhoging, kostprijsverlaging, constante kwaliteit en procesveiligheid.

 

MIXXIN consultancy staat voor brede ervaring in de chemie, aardolie-industrie, voedsel- en zuivelindustrie.

ADVIEZEN
MIXXIN consultancy adviseert over industriële mengprocessen. 
Van zuivel tot aardolie en van chemicaliën tot cosmetica. 
Op basis van fundamentele kennis en jarenlange ervaring. 
TRAINING
MIXXIN consultancy verzorgt cursussen voor technici betrokken 
bij industriële mengprocessen.

Samenstelling in overleg, toegespitst op de bedrijfstak.